Кабинетът „Денков“ постигна редица успехи: България стана пълноправен член на Шенген по въздух и море, а в условия на политическа стабилност решение за присъединяването ни към сухопътния Шенген може да има до края на годината; продължихме ключовите дейности и дискусиите по напредъка за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); значително засилихме политическата подкрепа за Украйна в отбраната ѝ срещу руския агресор; подпомогнахме напредъка към европейска интеграция на страните от Западните Балкани; засилихме диалога за регионално сътрудничество с Румъния, Гърция, Турция и Сърбия и превърнахме отношенията ни от съседски в партньорски. Обединението „Продължаваме Промяната – Демократична България“ ще укрепва позицията на страната ни като неразделна част от семейството на свободните и демократични държави, на ЕС и НАТО. Ще защитаваме принципа, че външната политика на България е успешна и правилна само когато допринася за просперитета на всяко българско семейство.

Ще работим за:

  • Защита на националния интерес в отношенията с други държави и международни организации;
  • Ускорено присъединяване на България към сухопътен Шенген, за да пътуваме без проверки по сухопътните граници, а бизнесът да спести разходи;
  • Възможно най-бързо присъединяване към еврозоната чрез активни и последователни действия;
  • Осигуряване на благоприятни външни условия за икономическото развитие и за повишаването на стандарта на живот на българските граждани;
  • Утвърждаване на България като надежден търговски партньор и търсена инвестиционна дестинация.
  • Външна политика, която извежда България от периферията в центъра на европейската интеграция и процесите по вземане на решения;
  • Активно участие на България в дискусиите в ЕС, свързани с изграждане на европейска стратегическа автономност без да се дублира НАТО;
  • Противодействие на намесата в обществените и политическите процеси в страната от неприятелски държави чрез повишаване на капацитета на службите за сигурност и засилване на парламентарния контрол върху тях;
  • Осигуряване на професионална и политически неутрална дипломатическа служба с достойно заплащане, която да защитава правата на българските граждани по света и да работи за авторитета на България в чужбина;
  • Задълбочаване на връзката между българските общности по света и родината.