Новини

Внасяме два законопроекта за реформа в службите за сигурност

Два законопроекта за реформа в службите за сигурност внесе днес парламентарната група на ПП-ДБ – законопроект за изменение на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и законопроект за изменение на Закон за Националната служба за охрана.

Законът за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност предлага ръководителите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) и на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) да бъдат избирани от Народното събрание, а главният секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) и началникът на Служба „Военно разузнаване“ (СВР) да се назначава от Министерския съвет по предложение на министър-председателя, вместо по силата на указ на президента на републиката.

Законът за Националната служба за охрана предлага началникът и заместник-началниците на Националната служба за охрана (НСО) да се назначават от Министерския съвет по предложение на министър-председателя, вместо по силата на указ на президента на републиката.
Законопроектите целят да адресират проблемното функциониране и неубедителните резултати на българските служби за сигурност, които се явяват и една от пречките за незабавното присъединяване на Република България към Шенгенското пространство. Налице са редица примери за забавена реакция и липса на мерки във връзка с противоправни действия на чуждестранни агенти на българска територия (често едва след публично оповестяване на данни от партньорски организации на други държави), хибридни атаки и масова дезинформация на населението, мигрантския натиск и трафик по границите ни. Съществуващият модел на ръководство на службите възпрепятства успешното решаване на тези проблеми и отслабва действията на редовно избраното правителство на България във връзка с преговорите за приемането ни в Шенген и изграждането на пълно доверие в рамките на Европейското ни семейство.

„Знам от министър-председателя, че правителството прави всичко възможно да убеди нашите австрийски и нидерландски партньори, че сме готови за Шенген. Това, което ние разбираме, е, че тази отговорност не е само на правителството, тя е и на Народното събрание. Ето защо днес входираме законите за реформа в службите за сигурност. Службите за сигурност, всички знаем, че трябва да бъдат реформирани, трябва доверието към тях да бъде повишено. Едновременно с това ние знаем, че колегите от герб показват непълна готовност да подкрепят в този момент законите, надявам се да преразгледат това тяхно виждане, защото се надявам, че Шенген е толкова голям приоритет за тях, колкото е и за нас. Знаете от самото начало – ние заявихме, че един от големите приоритети, за да подкрепим това правителство заедно, беше влизането ни в Шенген.“, заяви съпредседателят на ПП-ДБ Кирил Петков.

„Тъй като Шенген е най-важният приоритет на страната, сме длъжни да създадем условия това нещо да се случи по най-бързия начин. Съгласно чл. 105, ал. 2 от Конституцията Министерският съвет осигурява обществен ред и сигурността в страната, поради тази причина ние предприемаме това действие, за да може Министерският съвет да управлява пряко отделните звена на ДАНС, ДАР и останалите служби. Този въпрос е обсъждан многократно с партньорите от другите партии извън нашата коалиция и се надявам след като се запознаят с проекта, да ни подкрепят, защото целта е по-голяма от нас – а именно влизането на България в Шенген.“, каза съпредседателят на ПП-ДБ ген. Атанас Атанасов.

Законодателното предложение създава по-ясна, стройна и функционално обособена йерархия в контекста на парламентаризма и функциите на Министерски съвет и необходимостта от поемане на политическа отговорност пред българския народ за вземане на своевременни обосновани решения за гарантиране на живота и безопасността на българските граждани.

Доколкото Народното събрание по Конституция следва да осъществява парламентарен контрол и да приема докладите за работата на службите, като орган на представителната демокрация, би следвало да избира при ясен и прозрачен процес ръководителя на държавната институция, отговаряща за сигурността на гражданите.

Министерският съвет по Конституция следва да осъществява общото ръководство на държавната администрация и е логично той да разполага с възможността да определя оперативното ръководство на МВР, което на свой ред е отговорно за цялостното ръководство на администрацията на министерството.

Предлага се нов институционален подход за назначаване на ръководителите на службите по сигурността, включващ и нов елемент на публичност и прозрачност – изслушване на предложения кандидат в ресорната комисия по въпросите на вътрешната сигурност в Народното събрание. Този процес ще даде за първи път възможност за баланс между властите, участващи в процеса по назначаване на службите, без да затруднява по непреодолим начин изпълнението на техните функции.

Поводът за законодателното предложение е наложителен в контекста на развитието на войната в Украйна, при което защитата на националната сигурност следва да е основен приоритет на правителството за постигане на целите, заложени в чл. 24 от Конституцията. Както вече беше споменато, според Конституцията на България, провеждането на политиките, гарантиращи националната сигурност на страната и общественият ред е в прерогативите на Министерския съвет, а отчетността и контрола на Народното събрание. Това няма как да се реализира ефективно, ако на практика тези органи нямат решаващата роля в избора на ръководителите на службите за сигурност и главния секретар на Министерството на вътрешните работи. Законопроектът не ограничава правомощията и информацията, която президентът има и получава във взаимодействието си с тези органи. С него се обособява, обаче, ясната отговорност за назначаването на ръководителите им в контекста на структурното им и функционално място и роля за националната сигурност, защитата на националния суверенитет, тяхната отговорност и отчетност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *