Новини

Всичко, което трябва да знаете за промените в Конституцията

Защо са необходими промени в Конституцията?

Приложението на Конституцията през годините е показвало много дефицити, особено в част Съдебна власт, които позволиха в България да няма истински независима съдебна система и отчетна прокуратура. Конституцията от 1991 г. е написана така, че да може в крайна сметка съдебната власт да бъде политически зависима и големите назначения и кадровата политика на съдебната власт да зависят до голяма степен от политическата класа.

Основни промени в Конституцията, върху които се работи, са:

  • Засилване независимостта на съдебната власт и ограничаване на всевластието на главния прокурор;
  • Въвеждане на отчетност на Служебното правителство пред парламента;
  • Въвеждането на индивидуална конституционна жалба.

Какви са промените в частта за съдебна власт?

Това са най-важните промени, предложени с проектозакона, за чиято необходимост се говори от години. Променя се структурата на кадровия орган на съдебната система – Висшия съдебен съвет (ВСС). Старите текстове на Конституцията не допускаха независимост на съда, защото позволяваха прокурорите във ВСС да се месят в работата на съдиите като имат решаващ глас за всички кадрови въпроси в съда.

Проектозаконът предвижда разделяне на ВСС на два самостоятелни органи – един, който отговаря само за съдиите, и един, който отговаря за прокурорите и следователите.

В предлагания нов кадрови орган на съдиите мнозинството вече ще се формира от самите съдии, за да се гарантира съдийската независимост (т.е. квотата, излъчване от Народното събрание ще е по-малка).

В новия кадрови орган за прокурорите и следователите пък, обратното, преимущество ще има квотата, излъчена с 2/3 от гласовете на Народното събрание, като така ще се позволи нови кадри да навлязат в системата и да подобрят нейната ефективност и отчетност пред обществото. Този подход ще отнеме на главния прокурор един от основните му инструменти за контрол над цялата прокуратура – подчинено му мнозинство в съвета при вземане на кадрови решения.

Съществено се ограничават и правомощията на главния прокурор. Той вече няма да има право например да изземва при себе си всяко разследване, което си поиска и да го слага „на трупчета“, защото вече няма да осъществява т.нар. общ надзор за законност на действията на всички прокурори в страната.

Защо просто не премахнете позицията Главен прокурор, а само му ограничавате правомощията?

Защото това не е от компетентността на обикновено Народно събрание.

Наистина ли Венецианската комисия не одобрява предлаганите промени в Конституцията?

Не. Венецианската комисия няма критики по основната част от промените – за съдебната власт, тъй като този дебат се води от години и в проекта са спазени препоръките им от предишни години за независимостта на съда.

Критиките на Венецианската комисия са по-скоро насочени към това, че не е имало достатъчно обсъждания преди внасянето на законопроекта, и това, че мотивите не са достатъчно детайлни.

По отношение на ВСС и пълното му разделяне, Венецианската комисия казва, че все пак трябва да се запази някаква форма на взаимодействие, но като цяло ни подкрепя за състава и начина на образуване на ВСС. За да отговорим на тази критика, предвиждаме съвместни заседание на двата нови съвета по общи за тях теми.

Какви промени се предлагат за служебното правителство?

Основните промени са насочени към това служебното правителство да изпълнява функциите си на преходно правителство, а не да определя дългосрочни политики на България, и то без парламентарен контрол (защото Народното събрание е разпуснато). Ето защо предлагаме Народното събрание да продължи да заседава и да изслушва редовно служебните министри, за да осигурява публичност и отчетност на техните действия. Един месец преди изборите Народното събрание ще излиза в отпуск, за да се избегне политическото агитиране по време на избори от трибуна, но отново може да се събира по неотложни въпроси, както се случи и през последната кампания за местните избори.

Предложили сме президентът да може да избира за служебен премиер само измежду лица, които вече са били специално одобрени или избрани за други висши публични длъжности. Така се гарантира, че служебни премиери на страната ще са доказани експерти, които са получили обществено доверие, а не лица, чието единствено умение е да са лоялни на президенстката институция.

Занапред служебни премиери ще се избират измежду председателя на парламента, ръководството на Сметната палата, управителя и подуправителите на БНБ, омбудсмана и др.

А индивидуалната конституционна жалба?

Друга промяната, която предлагаме в Конституцията, е Индивидуалната конституционна жалба. Целта е всеки гражданин или юридическо лице да получи по-широк достъп до Конституционния съд, когато има съмнение, че правата му се нарушават от противоконституционен закон. В момента това е възможно само по преценка на ВКС или ВАС, ако пред тях имаме висящо дело. След промените сезиране на Конституционния съд ще може да се иска на всяка съдебна инстанция по всяко време на делото.

Двойното гражданство за членове на МС?

Предлага се отпадане на ограничението членове на Министерския съвет да бъдат единствено български граждани, доколкото съвременната действителност е показала, че много успели наши съграждани имат повече от едно гражданство. Така даваме шанс на тези наши сънародници да приложат наученото и добрите западни практики в полза на държавното управление.

Предложените текстове ще претърпят ли промени между първо и второ четене?

Да. След внасянето на проектозакона бе проведено детайлно обществено обсъждане и се запознахме със становищата на множество експерти по различните теми, като ще се опитаме да съобразим техните полезни препоръки и да надградим предложенията за промени.

Какъв е резултатът за хората след приемане на промените в Конституцията? Как хората ще усетят ползата от промените в Конституцията?

Няма как всичко да се промени мигновено с „магическа пръчка“, защото всички кадри в тази съдебна система в последните 30 години са назначавани от ВСС, който винаги е бил политически доминиран.

След приемането на Конституцията ще се приеме изцяло нов Закон за съдебната власт и ще се изберат изцяло нови състави на новите два отделни кадрови органа, както и нов главен прокурор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *